Opisali ste mjere i radnje koje poduzimate na gradskoj tržnici u R. kako bi osigurali pravilnu i učinkovitu primjenu odredbi čl. 48. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.)  te molite mišljenje o istom odnosno o uvjetima za zakonitu prodaju trošarinskih proizvoda na mjestima koja su određena kao tržnice i mjestima gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično). Zakonom o izmjenama  i dopunama Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 100/15.) izmijenjen je članak 48. Zakona o trošarinama koji sada glasi: "(1) Trošarinskim  obveznicima i svim drugim pravnim i fizičkim osobama dozvoljena je prodaja trošarinskih proizvoda na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe,  manifestacije  i slično) te na drugim mjestima, samo ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode. (2) Fizičke i pravne osobe koje upravljaju poslovanjem tržnica, trgovačkih centara te koje organiziraju prigodno trgovanje, kao i nadležna tijela jedinica ...