Carinska uprava na svojoj Internet stranici objavila je obavijest o mogućnostima prodaje trošarinskih proizvoda i proizvoda koji podliježu posebnim porezima na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima. Tu obavijest prenosimo u nastavku. Trošarinski proizvodi – alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energenti DOPUŠTENA je prodaja trošarinskih proizvoda na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima, samo ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode. Ne postoji obveza pribavljanja pisane suglasnosti carinskog ureda za prodaju trošarinskih proizvoda (pa tako i alkohola i alkoholnih pića) na tržnicama i mjestima gdje se može prigodno trgovati. Obveza je osoba koje upravljaju poslovanjem tržnica i trgovačkih centara te koje organiziraju prigodno trgovanje, kao i nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave osigurati da se na tržnicama, prostoru trgovačkih centara i mjestima prigodne prodaje u svemu poštuju odredbe Zakona o trošarinama te su ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.