Na temelju nekoliko vaših prethodnih akata, upućenih Hrvatskoj narodnoj banci, Lučkoj upravi Dubrovnik, te Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, u navedenom ministarstvu održan je i sastanak dana 23. ožujka 2012. na temu načina rada prodajnih objekata u području graničnog prijelaza Luke Gruž u Dubrovniku, te eventualne provedbe potrebitih carinskih postupaka i nadzora nad kretanjem robe, obzirom da se naplata vrši u stranoj valuti. Tom prilikom zaključeno je kako bi najmanje prihvatljiva varijanta bila prodaja putem izdvojenih prodajnih mjesta carinskog skladišta (tzv. Duty free shop), obzirom na dvojbene mogućnosti provedbe carinskog nadzora, karakter i kretanje kupaca, te vrste robe, kao najbitnijih elementa za zakonito poslovanje takvoga prodajnog mjesta.

S ciljem razjašnjenja niza dvojbenih činjenica oko načina prodaje, zatraženo je i vaše očitovanje, koje ste dostavili 28. ožujka 2012.

Iz istoga očitovanja razvidno je kako se kao potencijalni kupci u više prodajnih objekata u luci Gruž mogu pojaviti kako strani putnici, koji napuštaju carinsko područje, tako i strane osobe koje potom ulaze u carinsko područje, ali i domaće osobe, koje se nakon kupnje također vraćaju u carinsko područje RH. Osim okolnosti da je zbog izuzetno velikog broja prelazaka preko graničnog prijelaza, kako vozila tako i ...