Središni ured Porezne uprave zaprimio je upit poreznog obveznika o mogućnostima prodaje nekretnine ispod nabavne vrijednosti.
Naime, porezni je obveznik, zbog održavanja tekuće likvidnosti, prisiljen nekretnine prodati znatno ispod nabavne vrijednosti. Postavlja se pitanje postoje li zakonska ograničenja za prodaju nekretnine ispod nabavne vrijednosti.
Na dostavljeni upit Središnji ured Porezne uprave dao je odgovor iz kojeg dio citiramo u nastavku: ... "Prema odredbama članka 33. stavka 1. Zakona poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
Odredbama članka 33. stavka 3. Zakona propisano je, između ostalog, da u poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke...

...Stoga, u vezi prodaje nekretnine ispod njezine nabavne cijene napominjemo da Zakon propisuje što se smatra osnovicom za obračun PDV-a te slučajeve u kojima postoji mogućnost ispravka porezne osnovice zbog davanja naknadnih popusta, rabata i sličnih odobrenja, međutim ne propisuje što ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.