​Podnositelj upita iz dostavnog popisa u svom dopisu navodi da društvo iz Njemačke, putem distributera prodaje dobra konkretno laboratorijski materijal – reagens za određene pretrage u medicinske svrhe. Uz navedeni laboratorijski materijal potrebno je imati i analizator na kojem se provode određene pretrage pri čemu je glavni proizvod laboratorijski materijal, a pomoćni proizvod je analizator. Društvo iz Njemačke želi zadržati analizatore u svojem vlasništvu, te ih dati hrvatskim distributerima u operativni leasing po ugovorenoj cijeni, pod uvjetom da ih hrvatski distributeri dalje ustupaju bolnicama na korištenje. Korištenje analizatora na taj način moguće je samo s onim bolnicama koje nabavljaju laboratorijski materijal od hrvatskih distributera, nakon što zaključe ugovore o javnoj nabavi s bolnicama. U slučaju prestanka nabave laboratorijskog materijala, analizator se odmah vraća njemačkom društvu ili distributeru. Analizatori bi se davali na korištenje bolnicama temeljem ugovora o korištenju između hrvatskih distributera i bolnica ili temeljem ugovora o prodaji dobara s time da bi se vrijednost korištenja zaračunavala bolnicama zajedno sa računom kojim se zaračunava laboratorijski materijal. Također u upitu se ističe da se radi o transakcijama u poduzetničkoj sferi koje se obavljaju u komercijalne svrhe pri čemu ...