Upit koji se odnosi na tumačenje odredbi Zakona i Pravilnika o trošarinama u vezi prodaje goriva prijevoznicima i njihovim kooperantima. U prvom slučaju prodavatelj INA d.d. prodaje, svojim kupcima – ugovornim partnerima putem kartice goriva dizelsko gorivo na svojim maloprodajnim mjestima. Pojedine kartice goriva ugovornog partnera glase i na vozila njihovih kooperanata (podvozara) koji vrše uslugu prijevoza za ugovornog partnera temeljem međusobnog ugovora. INA d.d. izdaje račun za gorivo na kraju obračunskog razdoblja, a ugovorni partner čija djelatnost su isključivo transportne usluge prefakturira bez naknade svom kooperantu dio nabavljenog dizelskog goriva koji se odnosi na vozila kooperanta. Međusobno dugovanje za uslugu prijevoza i troška nabave dizelskog goriva se međusobno prebija odnosno kompenzira. U drugom slučaju prodaja se vrši putem autocisterne isporukom na lokaciju ugovornog veleprodajnog kupca čija djelatnost su građevinske usluge. Dio količina za isporuku preuzimaju kooperanti kupca u svrhu vršenja usluge građevinskih radova. Ugovorni kupac nakon primitka računa od strane INA-e d.d. prefakturira preuzete količine kooperantima bez naknade, i koji plaća kupcu, a kupac plaća INA-i d.d. Međusobnim ugovorom reguliran je odnos i prefakturiranje, a usluga se prebija s vrijednosti utrošenog goriva od strane kooperanta. Kako ...