Porezni obveznik iz dostavnog popisa koji se bavi prodajom cvijeća u smislu da posreduje između kupaca i cvjećarni na području Republike Hrvatske i cijelog svijeta zatražio je potvrdu o ispravnosti načina poslovanja i knjigovodstvenog evidentiranja. U dopisu se navodi da u slučaju da strano ili hrvatsko društvo ili fizička osoba želi dostavu u drugu državu (države članice Europske unije ili treće zemlje) porezni obveznik iz dostavnog popisa izdaje račun na kojem nije iskazan PDV obzirom da takva isporuka ne podliježe oporezivanju u Republici Hrvatskoj iz razloga što su dobra naručena i isporučena u drugoj državi. Također, zatražena je potvrda da porezni obveznik iz dostavnog popisa ne krši zakone Republike Hrvatske ako se ne prijavi kao porezni obveznik u drugim državama. Nadalje, u dopisu se navodi da u slučaju kada inozemna cvjećarna ne pošalje račun za isporučeni buket, porezni obveznik iz dostavnog popisa u knjige prilaže ispisanu narudžbu od kupca i potvrdu iz koje se može utvrditi da je uplata izvršena. Prema navodima u dopisu porezni obveznik iz dostavnog popisa u knjigovodstvenom programu uplate kupaca koji su naručili buket za inozemstvo knjiži kao primitke, a svoja plaćanja stranim cvjećarnama knjiži kao izdatak. U ...