Da li je tvrtka koja obavlja ugostiteljsku djelatnost odnosno vrši prodaju alkoholnog pića i piva putnicima u baru tijekom putovanja brodom koji svakodnevno prometuje na relaciji Republika Hrvatska – Republika Italija te na povratnoj relaciji Republika Italija – Republika Hrvatska, u obvezi prijaviti djelatnost i upisati se u registar trošarinskih obveznika? Polazeći od činjenice da se prodaja alkoholnog pića i piva putnicima odvija u baru za vrijeme plovidbe morem u međunarodnom prometu s drugom državom članicom Europske unije, a uz uvjet da su trošarinski proizvodi namijenjeni neposrednoj potrošnji na brodu od strane putnika u količinama i na način koji impliciraju neposrednu potrošnju, da se ne prodaju s namjerom iznošenja s broda, kao i pod uvjetom da se nalaze na brodu sve do njihove krajnje potrošnje, mišljenja smo da se predmetna tvrtka ne smatra trošarinskim obveznikom u smislu odredbi Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) te nije u obvezi izvršiti prijavu upisa u registar trošarinskih obveznika. Ujedno napominjemo da informacije o posebnostima postupanja vezano za opskrbu brodova, možete pronaći na internetskim stranicama Carinske uprave. Objavljena je Uputa o provedbi ...