Navodite da posjedujete prodajna mjesta (štandove) gdje prodajete autohtone proizvode iz Dalmacije (ekološka ulja, čajevi i sl.). Nadalje u upitu navodite da ste dobili ponudu od proizvođača alkoholnih pića za prodaju alkohola i alkoholnih pića u malim (suvenirskim) pakiranjima. Zaključno tražite tumačenje trošarinskih propisa vezanih uz prodaju alkoholnih pića na štandovima. Hrvatski trošarinski sustav zakonodavno je uređen Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) a detaljnije uređenje postupanja u primjeni Zakona o trošarinama propisano je Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.). Člankom 48. st. 1. Zakona o trošarinama propisano je da je trošarinskim obveznicima i svim drugim pravnim i fizičkim osobama dozvoljena prodaja trošarinskih proizvoda na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima, samo ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode. Člankom 60. st. 1. Pravilnika o trošarinama propisano je da svaka ...