Na upit Područnog ureda B. o načinu postupanja glede zahtjeva tijela državne uprave o utvrđivanju vrijednosti nekretnina kojima upravljaju ili koje koriste, nastavno odgovaramo. Prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske Kl.: 406-01/01, Ur. br.: 5030109-02-1 od 14. veljače 2002. sva tijela državne uprave obvezna su podatke o nekretninama kojima upravljaju ili koje koriste, s naznakom njihove vrijednosti upisati u Očevidnik državne imovine. Porezna uprava sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97. i 26/00.) utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnina, radi razreza poreza i to kao osnovicu poreza na promet nekretnina, u pravilu na temelju isprava o stjecanju, a procjenom ako ocijeni da tržišna vrijednost nekretnina u ispravama o stjecanju nije realno iskazana. Prema Zakonu o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 75/93., 48/99. i 15/00.) Porezna uprava dužna je na zahtjev ministarstva i državnih upravnih organizacija utvrditi tržišnu vrijednost određene nekretnine te priopćiti podatke o cijenama nekretnina na tržištu, na temelju kojih se utvrđuje osnovica poreza na promet nekretnina, radi utvrđivanja poreza na promet nekretnina. Isto tako, Porezna uprava je dužna utvrditi vrijednost nekretnina te priopćiti podatke o cijenama nekretnina na tržištu, kojima raspolaže, na zahtjev ureda ...