U vezi vašeg upita kakve su mogućnosti i procedure kod slanja određene robe, a koju ste prethodno kupili i uvezli iz inozemstva, na popravak u drugu zemlju ili čak zamjenu za ispravni proizvod, obavještavamo vas o slijedećem:

Roba koja je bila redovno uvozno ocarinjena (puštena u slobodan promet), a primatelj robe utvrdi da ima određene nedostatke (tj. da je neispravna) ili da ne odgovara uvjetima utvrđenim ugovorom, ili narudžbom (npr. roba neodgovarajuća glede svojih svojstava i kakvoće) može se vratiti prodavatelju u inozemstvo.

U takvom slučaju, odnosno u slučaju povrata robe u inozemstvo uvoznik može ostvariti i pravo na povrat uvoznog carinskog duga pod sljedećim uvjetima:

- da roba nije bila upotrebljavana, osim ako je početna uporaba bila nužna da bi se utvrdili nedostaci robe ili njezina neusklađenost s odredbama ugovora, te - da je roba izvezena iz carinskoga područja RH.

Za povrat carine treba podnijeti zahtjev (u roku od 12 mjeseci od kada je uvoznik bio obaviješten o carinskom dugu), na propisanom obrascu i uz zahtjev se moraju priložiti sve isprave kojima se dokazuje okolnost za povrat carine, što znači da se dokazuje da isporučeni predmet nije ugovorene kvalitete, o čemu uz zahtjev treba ...