Vašim upitom zatražili ste informacije o trajanju postupka od slanja zahtjeva do dobivanje certifikata za ovlaštenog carinskog zastupnika te kolika je naknada za taj postupak.

Vezano za gornje, obavještavamo vas o sljedećem:

U vezi vašeg upita o trajanju procedure za ishođenje odobrenja za ovlaštenog carinskog zastupnika, pretpostavljamo da se isti odnosi na vaš status kao fizičke osobe, zaposlenika u nekoj pravnoj osobi koja želi sama obavljati poslove carinjenja robe. Stoga vas obavještavamo da, ukoliko ste položili poseban stručni carinski ispit za ovlaštenog zastupnika, vaš poslodavac mora podnijeti zahtjev za izdavanjem odobrenja i izdavanjem posebne iskaznice, kojom se identificirate kao ovlašteni zastupnik pred carinskim tijelima. Način podnošenja zahtjeva, kao i potrebne isprave, koje se prilažu uz njega, objašnjen je detaljno na web stranicama Carinske uprave: www.carina.hr, pod rubrikom Informacije. Zahtjev je oslobođen plaćanja upravne pristojbe, te se jedino plaća izrada iskaznice u svoti od 75,00 kuna. Cjelokupni postupak do izdavanja odobrenja i iskaznice u pravilu traje cca tri tjedna, i koji rok je uvjetovan poglavito vremenom potrebnim za izradu iskaznice, koju za račun Carinske uprave vrši vanjska uslužna ustanova.

Ukoliko se pak vaše pitanje odnosi na ...