Obratila nam se "Z. b." d.d., s nekoliko pitanja u svezi s priznavanjem troškova po Zakonu o porezu na dobit, na koja nastavno odgovaramo. 1. Rezerviranja za otpremnine Porezni obveznik svake godine za sljedeću godinu utvrđuje broj radnika koji su proglašeni viškom i kojima će se otkazati ugovor o radu zbog osobno i poslovno uvjetovanih razloga, za koje utvrđuje visinu otpremnine s obzirom na duljinu trajanja radnog odnosa i visinu plaće. Na temelju takvih parametara sastavlja se izračun troškova otpremnina kao temeljna podloga za knjiženje troškova rezervacija. Postavlja se pitanje jesu li opisane radnje pri utvrđivanju otpremnina dostatne za priznavanje istih u rashode prema čl. 5., st. 2., t. 6. Zakona o porezu na dobit i čl. 5., st. 7. Pravilnika o porezu na dobit. U članku 5., st. 2., t. 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), propisano je da u rashode poreznog razdoblja spadaju rezerviranja za rizike i troškove (rezerviranja za mirovine i otpremnine, rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u garantnim rokovima i rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima). U članku 5., st. 7 ...