Od obveznika poreza na dohodak primili smo upit koji se odnosi na tumačenje poreznih propisa u dijelu koji se odnosi na upotrebu osobnog automobila kao poslovne dugotrajne imovine pri iznajmljivanju nekretnina. U upitu je porezni obveznik naveo da je njegovo osnovno zanimanje vezano uz radni odnos u jednom dioničkom društvu po kojoj osnovi ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada, a da osim toga iznajmljuje ulični lokal koji se nalazi izvan Grada drugom društvu i da po toj osnovi ostvaruje dohodak od imovine. Po osnovi iznajmljivanja nekretnine obveznik poreza na dohodak je i u sustavu je poreza na dodanu vrijednost, iz čega proizlazi da dohodak od imovine utvrđuje na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga. Porezni obveznik navodi da mu je zbog potrebe kontrole korištenja iznajmljenog lokala te zbog potrebe izvođenja građevinskih radova na objektu, nužan osobni automobil, čije troškove smatra troškovima poslovanja odnosno troškovima nastalim u svezi sa iznajmljivanjem. Postavljena su pitanja oko načina izbora financiranja nabave vozila i priznavanja troškova. Porezni obveznik daje u upitu u tom smislu sljedeće slučajeve: smatra da nije potrebno ispostavljati i popunjavati putne naloge u slučaju ako je vozilo nabavljeno na leasing i kada se ...