Porezni obveznik R.A. d.d. dostavo je upit u svezi priznavanja rashoda po osnovi obveza za koncesijske naknade utvrđene sukladno Zakonu o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Narodne novine br. 92/10. – dalje u tekstu: Zakon) i Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 12/11. – dalje u tekstu: Uredba). Prema navodima iz upita, porezni obveznik je postupio sukladno Zakonu i u propisanom roku Vladi Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za turizam uputio zahtjev za dobivanje koncesije za turističko zemljište u kampovima, hotelima i turističkim naseljima, a koje porezni obveznik koristi za obavljanje svoje redovite djelatnosti. Prema navedenoj Uredbi, do okončanja postupka davanja koncesije trgovačka društva su dužna plaćati koncesijsku naknadu, Ministarstvo turizma je dužno ispostaviti račun za uplatu stalnog dijela koncesijske naknade do 30. lipnja, a za uplatu promjenjivog dijela koncesijske naknade do posljednjeg dana veljače za iduću godinu, međutim Ministarstvo turizma nije dostavilo računa za uplatu navedenih naknada tijekom 2011. i 2012. godine. Slijedom navedene obveze plaćanja koncesijske naknade do okončanja postupka davanja koncesija, u upitu je postavljeno pitanje ...