Mišljenja.hr

Priznavanje rashoda s naslova otpisa potraživanja pri oporezivanju dobitka

Datum objave: 12.03.2004., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/04-01/137

Obratio nam se porezni obveznik "K.-š.", d.o.o. pitanjima u svezi poreznog priznavanja rashoda s naslova otpisa potraživanja, na koja nastavno odgovaramo. Prvo pitanje odnosi se na otpis potraživanja od dužnika nad kojim je stečaj obustavljen rješenjem trgovačkog suda u 2000., a Carinska uprava naplatila je carinski dug po danoj garanciji u 2001. Drugi slučaj potraživanja odnosi se, također, na plaćeni carinski dug za dužnika po rješenju Carinske uprav..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak