U vezi Vašeg pitanja o mogućnostima priznavanja radnog iskustva u makedonskoj tvrtki kao uvjeta za polaganje stručnog carinskog ispita u RH, odnosno eventualno priznavanje takvoga ispita položenog u Republici ... , kako bi mogli obavljati poslove ovlaštenog carinskog zastupnika, obavještavamo vas o sljedećem: Sukladno odredbama hrvatskih propisa - Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku - članci 11., 14. i 15., odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika može dobiti isključivo fizička osoba koja ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje, te položen posebni stručni ispit pri Središnjem uredu Carinske uprave Republike Hrvatske. Polaganju ovoga ispita može pristupiti osoba koja ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u području carinskog otpremništva, što podrazumijeva zaposlenje na neodređeno vrijeme kod hrvatske pravne osobe, koja u okviru svojega redovnoga poslovanja obavlja i poslove u svezi s carinjenjem robe. Pri podnošenju prijave za polaganje ispita kandidat je dužan podnijeti i potvrdu pravne osobe kod koje je zaposlen, da je u najmanje jednogodišnjem prethodnom razdoblju obavljao poslove u vezi s carinskim otpremništvom, te podnijeti na uvid radnu knjižicu ih koje je vidljiva uposlenost kod ove pravne osobe u tih najmanje godinu dana. Iz svega ...