Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, vezano za tumačenje odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 133/12., dalje u tekstu: Zakon) kojima se regulira obveza izdavanja računa. Naime, podnositelj upita postavlja pitanje da li se računi za gorivo koji ne sadrže Jedinstveni identifikator računa mogu smatrati vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom za priznavanje nastalog troška za gorivo, te na koji su način dužne postupiti benzinske postaje – izdavatelji računa, u slučaju kada im je onemogućena veza s Poreznom upravom putem elektroničkog naplatnog uređaja, a da kupac dobije pravo valjan i potpun račun.  U nastavku dajemo slijedeći odgovor.  Obveznici fiskalizacije prema članku 3. Zakona jesu fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te  djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona. Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/ izdavanju računa. Od ovih obveznika ...