Navodite da su sve češći upiti i zahtjevi koje zaprimate od strane djelatnika stranih diplomatskih predstavnika u Repu­blici Hrvatskoj, koji su ostvarili pravo na oslobođenje od pla­ćanja posebnog poreza na motorna vozila temeljem odredbe čl. 15. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.), a vezani uz njihova traženja za oslobođenjem od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila zbog nastanka materijalne štete na takvim vozilima uslijed prometnih nezgoda te nas tražite ispravno tumačenje odredbe čl. 16. st. 3. Pravilnika o postupku ostva­rivanja oslobođenja od plaćanja poreza na diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine br. 81/15. i 1/17.) i to dijela koji glasi: Ako osoba iz čl. 2. ovoga Pravilnika proda­je uništeno motorno vozilo koje ima tržišnu vrijednost, a koje je bilo u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost predmet oslobođenja od plaćanja poreza, dužna je to prijaviti Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb kako bi se utvrdila obveza plaćanja poreza te je dužna platiti utvrđeni iznos PDV-ao čemu Porezna uprava, Područni ured Zagreb donosi rješe­nje, kao i utvrđeni iznos ...