Zaprimili smo vaš upit u kojem navodite kako imate prebivalište izvan Republike Hrvatske, a studirate u Republici Hrvatskoj i niste u mogućnosti ostvariti prava zbog slabijeg imovinskog stanja jer potvrda o primanjima iz Porezne uprave druge države se ne priznaje u institucijama Republike Hrvatske. Stoga vas zanima je li moguće izvršiti neku vrstu verifikacije potvrde porezne uprave tako da vam se prizna potvrda o primanjima. Slijedom navedenoga upita u nastavku odgovaramo. Opći porezni zakon (Narodne novine br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13., u nastavku: OPZ) uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama porezima i drugim javnim davanjima nije uređeno drugačije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava. Porezna uprava izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju u skladu s Zakonom o općem upravnom postupku koji se supsidijarno primjenjuje temeljem članka 4. OPZ-a. Sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09.) potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izdaju se u skladu s podacima iz službene evidencije te se takve potvrde smatraju javnim ispravama (članak 159. navedenoga Zakona). Potvrda/javna isprava predstavlja samo ...