U svezi upita o priznavanju osobnog odbitka za uzdržavanog člana koji ima primitak od opskrbnine u iznosu 548,79 kuna i ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu u iznosu 400,00 kuna, ukupno 948,79 kuna mjesečno, odnosno 11.385,48 kuna godišnje, u nastavku odgovaramo: Odredbama članka 36. stavak 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br., 177/04.) te članka 53. stavak 1. i 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br., 95/05. i 96/06.) propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici iz članka 5. Zakona, primici na koje se ne plaća porez na dohodak iz članka 10. Zakona i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom prema članku 9. Zakona, ne prelaze 9.600,00 kuna na godišnjoj razini. Iznimno, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu odnosno pri utvrđivanju iznosa od 9.600,00 kuna godišnje, ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, opremu novorođenog djeteta i obiteljskih mirovina koje primaju djeca nakon smrti roditelja ...