Od Porezne uprave, Područnog ureda P. primili smo upit o priznavanju uvećanog osobnog odbitka u visini 1,0 s osnove invalidnosti za uzdržavano dijete poreznog obveznika gosp. J. N. Kćer poreznog obveznika je potpuno lišena poslovne sposobnosti, rješenjem Centra za socijalnu skrb stavljena je pod roditeljsku skrb nakon punoljetnosti, te je trajno smještena u ustanovu za mentalno retardirane osobe. Porezni obveznik koristi uvećanje osobnog odbitka u visini 0,3 s osnove invalidnosti za uzdržavano dijete. Člankom 36. st. 2. toč. 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da rezidenti mogu uvećati osnovni osobni odbitak u visini 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu. U tom slučaju porezni obveznik za sebe osobno i za istu osobu koju uzdržava ne može koristiti osobni odbitak u visini 0,3 osnovnoga osobnog odbitka. U čl. 36. st. 8. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se osobama s invaliditetom, prema ...