Od Društva sudskih tumača i prevoditelja primili smo upit u kojem se, zbog različitog postupanja traži tumačenje odredbi propisa o oporezivanju dohotka u dijelu koji se odnosi na priznavanje u dopisu izričito navedenih troškova kao porezno priznatih izdataka u tim djelatnostima i to sljedećih: za odjeću i obuću; ženske torbice; aktovke; putne torbe; TV uređaj; TV preplatu; video i video kazete; satelitske antene i ostale uređaje neophodne za praćenje programa inozemnih postaja, a u svrhu stjecanja novih saznanja iz područja koja su zanimljiva sudskim tumačima, usluge frizera i kozmetičara obzirom da sudski tumači odlaze na simultana i konsekutivna prevođenja; usluge okulista (kontrola vida, naočale); usluge stomatologa (popravak zuba i zubne proteze); nabavku računala, pisača i slično; usluge instaliranja, održavanja i popravka računala; stručnu literaturu; dnevne novine; korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe; održavanje i popravak automobila; telefon (ako se istodobno koristi i u privatne i u poslovne svrhe); mobitel; uređenje fasade, ograde, prilaza, ulaza stepenica, stubišta, hodnika, krečenje, rasvjetu u i na objektu, ako je u objektu smješten poslovni prostor; režijske troškove (ako se djelatnost obavlja u stambenom objektu); cvijeće i troškove reprezentacije. Na postavljeni upit nastavno odgovaramo. U skladu ...