Molite da se razmotri prijedlog iznesen na sjednici grupacije "Rabljenih vozila", Vijeća udruženja trgovine motornim vozilima i dijelovima pri HGK, za priznavanjem fakture trgovaca rabljenim motornim vozilima koja bi, kako navodite bila osnova za izračun posebnog poreza na motorna vozila, a Eurotax bi služio samo za kontrolu Carinskoj upravi, koja bi u slučajevima da trgovac znatno umanjuje vrijednost oštro sankcionirala. Odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.) cjelovito je uređen sustav oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila koja su namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Člankom 10. st. 2. Zakona propisano je da je porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza na rabljena motorna vozila tržišna cijena, a čl. 11. pored ostalog postupak i način utvrđivanja tržišne cijene odnosno porezne osnovice rabljenog motornog vozila. Nadalje, način i postupak utvrđivanja tržišne cijene rabljenih motornih vozila za potrebe utvrđivanja porezne osnovice posebnog poreza propisan je čl. 6. Pravilnika, a postupanje temeljem zahtjeva trgovca rabljenih motornih vozila čl. 8. Pravilnika. Znači, način obračuna posebnog poreza na rabljena ...