Gospodin M. Lj. poslao nam je dopis u kojem traži tumačenje u svezi s priznavanjem troškova amortizacije, naknadom za slivne vode, komunalnom naknadom, zajedničkim održavanjem i drugim kod utvrđivanja dohotka od iznajmljivanja poslovnog prostora, a u slučaju da se poslovni prostor ne koristi. Porezni obveznik navodi da se nalazi u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Odredbom čl. 25. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) propisano je da porezni obveznik koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam ili zakup nekretnina a obveznik je poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) utvrđuje dohodak u skladu s čl. 18. do 22. Zakona o porezu na dohodak, to jest dohodak se utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija. Podatci u poslovne knjige unose se na temelju uredne i vjerodostojne dokumentacije. Kao poslovni izdatci mogu se priznati samo oni izdatci za koje postoji uredna isprava i koji su izravno vezani uz ostvarenje primitaka. Iz  zakonskih odredbi razvidno je da porezni obveznik koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost porez na dohodak od imovine utvrđuje na temelju podataka iskazanim u poslovnim knjigama. Izdatci ...