Tvrtka B. Y. d.o.o., registrirana za djelatnost najma, popravka i prodaje plovila i nautičke opreme je prilikom privremenog uvoza platila carinu i sve potrebne troškove (primjerice kabotaže, svjetlarine, sigurnost plovidbe i slično), kao i pripadajući porez na dodanu vrijednost prilikom obračuna carinskih pristojbi na amortiziranu vrijednost. Postavljaju pitanje da li je potrebno, prilikom obračuna i razgraničenja troškova te u tu svrhu izdavanja računa za navedene troškove, inozemnom vlasniku plovila obračunati porez na dodanu vrijednost. Na upit odgovaramo u nastavku. Odredbom čl. 2., st. 1., t. 1. i 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge uz naknadu, kao i na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom smatra unos i prijem i drugi oblici uvoza dobara. Prema čl. 7., st. 5. pri uvozu dobara porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga. Porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga. Članak 8. i 9. Zakona određuju preznu osnovicu. Prema čl ...