Prema Zakonu o udrugama, donesena je Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Na temelju te Uredbe, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe.
Priručnik je detaljna uputa tijelima državne, regionalne i lokalne uprave, Vladinim uredima i tijelima, kao i drugim javnim institucijama koje dodjeljuju financijske i nefinancijske podrške iz javnih izvora za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Struktura Priručnika slijedi temeljne standarde planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja financiranja koje propisuje Uredba nastojeći dati što je moguće više konkretnih primjera i pojašnjenja iz prakse.
Sastavni dio Priručnika su prilozi s obrascima dokumentacije kao korisna podloga u projektiranju natječaja na nacionalnoj i regionalnim te lokalnim razinama.
  Obrasci (link) ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.