Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo objavljena je u Narodnim novinama br. 114/17., stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Lastovo«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. prosinca 2017. godine. U Općini Lastovo uvode se sljedeći porezi:
1. Prirez porezu na dohodak,
2. Porez na potrošnju,
3. Porez na kuće za odmor,
4. Porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.