Primili smo upit poreznog obveznika koji je u prijavi poreza na dobit za 2013. godinu iskazao umanjenje porezne osnovice temeljem reinvestirane dobiti, a koji sada planira provesti statusnu promjenu pripajanja drugom tuzemnom društvo. U dostavljenom upitu se postavlja pitanje, trebali li društvo koje je reinvestiralo dobit ili društvo koje je njegov pravni slijednik u ovom postupku povećati osnovicu poreza na dobit prethodno reinvestiranom dobiti. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor. Porezna olakšica za reinvestiranu dobit uvedena je u sustav poreza na dobit Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 22/12.) i primjenjuje se od prijave poreza na dobit za 2012. godinu. Međutim, tijekom 2014. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 143/14.), propisane su izmjene u uvjetima i načinu korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit te su pored uvjeta koji su se primjenjivali u razdoblju od 2012. do 2014. godine i koji se i dalje primjenjuju, propisna dva nova uvjeta, a to su: obveza investiranja u dugotrajnu imovinu koja mora zadovoljiti određene kriterije i obveza zadržavanja postojećih radnih mjesta. Dakle, odredbe o očuvanju temeljnog kapitala se ...