Ministarstvo financija - Carinska uprava objavilo je dokument naziva Kako obračunati trošarinu na duhanske prerađevine i duhanske proizvode?
Taj dokument prenosimo u nastavku: Brzi linkovi:
A. CIGARETE
B. SITNO REZANI DUHAN ZA SAVIJANJE CIGARETA
C. OSTALI DUHAN ZA PUŠENJE
E. DUHANSKI PROIZVODI (E-TEKUĆINA, GRIJANI DUHANSKI PROIZVOD I NOVI DUHANSKI PROIZVOD) Prilikom iskazivanja primjera obračuna trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode (e-tekućina, grijani duhanski proizvod i novi duhanski proizvod) u obzir se uzimaju visine trošarina propisane Uredbom o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje („Narodne novine“, broj 109/2016) te Zakonom o trošarinama („Narodne novine“, broj 22/2013 do 115/2016). A. CIGARETE
Za obračun trošarine na cigarete potrebno je koristiti tabelarni prikaz Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan obračuna uvidom na Internet stranicu Carinske uprave (link). Primjer 1.
Obračun trošarine na 1000 komada cigareta marke RONHILL SHELL WHITE čija je maloprodajna cijena važeća na dan ovoga obračuna (08.01.2017.) iznosila 25,00 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.