Dopisom, Klasa: 023-03-13-01/30, Ur. br. 534-10-1-1-2/3-13-2 od 4. veljače 2013. Ministarstvo zdravlja nam je dostavilo na nadležno postupanje upit kojega je društvo za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje M. d.o.o., Zagreb postavilo u ime svojih klijenata, odnosno ustanova kojima nije osnivač država ili jedinica lokalne i područne regionalne samouprave već fizička osoba. U dostavljenom upitu, postavljeno je pitanje mogu li ustanove domovi za starije i nemoćne osobe ili ustanove za medicinsku biokemiju isplatiti dobit svojim osnivačima fizičkim osobama. Temeljem navedenoga dostavljamo odgovor u okviru nadležnosti Porezne uprave. Prema članku 2. stavcima 6. i 7. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. i 22/12.) državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državi zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit. Iznimno ako osobe iz stavka 5. i 6. toga članka obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ...