Povodom Vašeg podneska upućenog elektronskom poštom u kojem postavljate pitanja; 1. zašto se Zakon o trošarinama ne primjenjuje kod uvoza metanola kad je isti energent sukladno članku 69. stavak 4. točka 2. Zakona, 2. kakvo je postupanje i koja se izjava daje prilikom uvoza trošarinskih roba ako se treba primijeniti institut oslobođenog korisnika, kako i navodite prilikom uvoza uzoraka goriva za potrebe laboratorijskih ispitivanja, odnosno pri uvozu metanola za ostale netrošarinske svrhe, 3. kako postupiti u slučajevima kada carinska ispostava ne želi primiti ovjereni primjerak kopije JCD-a od strane uvoznika kao dokaz o preuzimanju trošarinskih roba, u nastavku dajemo mišljenje: 1. Članak 69. stavak 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.) propisuje da predmet oporezivanja jesu energenti koji se koriste kao gorivo za pogon ili kao gorivo za grijanje. Stavkom 4. istog članka Zakona propisano je da se energentima smatraju i ostali proizvodi kad su namijenjeni korištenju kao pogonsko gorivo, kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva ili kao gorivo za grijanje, a u točki 2. navedeni su proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2905 11 00 (metanol) koji nisu sintetičkog podrijetla. Slijedom navedenog, proizvodi iz. tarifne ...