Zbog primjene Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke i Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, u nastavku teksta daje se pregled najvažnijih značajki navedenih propisa.

1. Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke (dalje u tekstu: posebni porez) primjenjuje se, sukladno članku 7. Zakona, na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata koji se isplaćuju od dana stupanja na snagu Zakona do 31. prosinca 2010. godine.

Prema članku 4. stavku 1. Zakona, poseban porez plaća se na primitke rezidenata ostvarene od nesamostalnog rada (plaće i mirovine) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. i 73/08.), primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona o porezu na dohodak, primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti te na mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak.

Poseban porez plaća se na poreznu osnovicu koju čini (članak 4. stavci 2. &ndash ...