Mišljenja.hr

Primjena Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

Datum objave: 27.04.2005., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/05-01/710

U dopisu pod gornjim brojem navodite da iz Naputka Porezne uprave - Središnjeg ureda klasa: 410-19/02-01/151, ur. broj: 513-07-21-01/04-3, od 13. rujna 2004. proizlazi da se oporezivanje prometa upotrebljavanih vozila prema odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine od br. 139/97. do 95/04.) provodi na isti način kao i prije stupanja na snagu Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 105/04.) koj..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak