Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina objavljen je u Narodnim novinama broj 22/11 od 18. veljače 2011. a stupio je na snagu 26. veljače 2011. godine od kada se počinje i primjenjivati.

Radi jedinstvenog postupanju u primjeni Zakona Središnji ured Porezne uprave daje slijedeće upute:

U postupcima u kojima je porezna obveza nastala prije 26. veljače 2011. (ugovor sklopljen, sudska odluka ili odluka drugog tijela postala pravomoćna, nastupila smrt primatelja uzdržavanja odnosno dobivena suglasnost za stjecanje nekretnina ministra nadležnog za poslove pravosuđa prije 26. veljače 2011.), bez obzira kada se donosi rješenje primjenjivat će se odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. i 153/02.).

Odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina primjenjivat će se na sve postupke utvrđivanja poreza na promet nekretnina u kojima je obveza poreza na promet nekretnina nastala na dan i nakon dana stupanja na snagu Zakona, odnosno 26. veljače 2011. (ugovor sklopljen, sudska odluka ili odluka drugog tijela postala pravomoćna, nastupila smrt primatelja uzdržavanja odnosno dobivena suglasnost za stjecanje nekretnina ministra nadležnog za poslove pravosuđa na dan i nakon 26. veljače 2011.).

Vezano uz najvažnije izmjene ...