Osiguranje A, zatražilo je mišljenje u svezi s primjenom Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila na dugoročne i višegodišnje ugovore o kasko osiguranju koji su sklopljeni prije donošenja ovoga Zakona, na temelju kojih svake godine izdaju obračunsku policu s iznosom pripadajuće premije. Postavljen je upit treba li obračunati porez na obračunsku policu izdanu za pripadajuću premiju kasko osiguranja u ovoj godini prema ugovoru zaključenom na više godina, budući da je takav ugovor sklopljeni prije donošenja navedenog Zakona. Na navedeni upit, odgovaramo u nastavku. Prema odredbi članka 3. Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila (Narodne novine br. 150/02.) porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila plaća se na premije utvrđene ugovorom s društvom za osiguranja. Odredbom članka 8. Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila propisano je da obveza obračunavanja poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i poreza na premije kasko osiguranja cestovnih vozila nastaje u trenutku sklapanja ugovora s pravnom ili fizičkom osobom. Člankom 5. stavak 2. navedenog Zakona propisano je da ...