Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Primjena Zakona o porezu na dobit pri revalorizaciji

Datum objave: 22.01.2004, Klasa: 410-01/04-01/14, Porezna uprava

Obratio nam se porezni obveznik društvo "L. G." d.o.o. za proizvodnju stakla s pitanjem postoji li zakonska zabrana knjiženja u prihod od revalorizacije ukupne svote dobitka od revalorizacije u godini u kojoj je dugotrajna imovina revalorizirana, na koje nastavno odgovaramo. U članku 4., st. 10. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00. i 163/03.), propisano je da se u prihode uključuju i dobici proizašli iz revalorizacije imovine (usklađivanja na više s cijenama na tržištu ili s fer vrijednostima), do visine iznosa koji je uključen u povećane troškove amortizacije temeljem revalorizacije. U članku 5., st. 12. istog Zakona propisano je da se rashodima amortizacije smatra i amortizacija povećanja vrijednosti dugotrajne imovine zbog revalorizacije na više do visine iznosa koji je po toj osnovi uračunan u prihode. U članku 5., st. 3. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 54/01. i 198/03.), propisano je da se prihodima poreznog razdoblja smatraju i dobici od revalorizacije izravno pripisani kapitalu. Prema navedenim odredbama, razvidno je da je revalorizacija dugotrajne imovine, osim financijske, neutralna na poreznu osnovicu u ukupnom amortizacijskom vijeku, jer se u prihodima iskazuje svota do ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice