Na temelju niza upita društava u stečaju jesu li obveznici poreza na dobit za 2001., nastavno odgovaramo. Prema odredbi čl. 2., st. 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), porezni obveznik poreza na dobit je trgovačko društvo i druga pravna osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. Društvo u stečaju je trgovačko društvo i pravna osoba ali nije porezni obveznik poreza na dobit, neovisno o tome radi li se o stečaju uz preustroj, za 2001. godinu. Navedeno nije propisano u odredbama o poreznom obvezniku poreza na dobit, već u odredbama o poreznom razdoblju. Prema odredbama čl. 10., st. 1. i st. 3., t. 5. Zakona o porezu na dobit, propisano je da se porez na dobit kod otvaranja stečaja utvrđuje za dio poslovne godine i to za razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do otvaranja stečaja. Nakon otvaranja stečaja nije propisano razdoblje oporezivanja. Naime, u navedenim je odredbama Zakona propisano da je poslovna godina u pravilu kalendarska godina, te da se porez na dobit utvrđuje i za dio poslovne godine i to, uz ostala razdoblja, i za razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu, do dana ...