Mišljenja.hr

Primjena Zakona o porezu na dobit na društva u stečaju

Datum objave: 19.03.2002., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/02-01/276

Na temelju niza upita društava u stečaju jesu li obveznici poreza na dobit za 2001., nastavno odgovaramo. Prema odredbi čl. 2., st. 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), porezni obveznik poreza na dobit je trgovačko društvo i druga pravna osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. Društvo u stečaju je trgovačko društvo i pravna osoba ali nije porezni obveznik poreza na dobit, neovisno o tome radi li se o stečaju uz preustroj, ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak