Mišljenja.hr

Primjena Zakona o porezu na dobit na djelatnost privatne gimnazije

Datum objave: 03.04.2002., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/01-01/1102

Prema navodima u vašem zahtjevu za očitovanjem o poreznom statusu, radi se o privatnoj gimnaziji s pravom javnosti, koja je upisana u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, kao ustanova koju je osnovala fizička osoba u skladu sa Zakonom o srednjem školstvu i Zakonom o ustanovama, a djelatnost obavlja radi stjecanja dobiti. Na temelju navedenoga, gimnazija je bila obveznik poreza na dobit. Međutim, tijekom 2001. izmijenjen je Zakon o srednjem školstvu (Narodne novine..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak