Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Primjena Zakona o porezu na dobit u dijelu koji se odnosi na rezerviranja za pokriće potencijalnih gubitaka

Datum objave: 22.04.2002, Klasa: 410-01/01-01/993, Porezna uprava

Na postavljeno pitanje može li štedno kreditna zadruga rezervirati iznose koji su porezno priznati rashod, za pokriće potencijalnih gubitaka po nedospjelim rizičnim plasmanima, na način na koji to rade banke, nastavno odgovaramo. U članku 5., st. 2., t. 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), propisano je da rashode poreznog razdoblja čine rezerviranja za rizike i troškove (rezerviranja za mirovine i otpremnine, rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u garantnim rokovima i rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima). U stavku 14. istog članka propisano je da se u rashode poreznog razdoblja uključuju i dugoročna rezerviranja kod banaka i osiguravajućih društava koje su ovi porezni obveznici dužni provesti suglasno posebnim propisima. Štedno kreditne zadruge su financijske institucije zadrugara koje se osnivaju i posluju na temelju Zakona o štedno kreditnim zadrugama (Narodne novine br. 47/98., 67/01.). Upisom u sudski registar štedno-kreditna zadruga stječe svojstvo pravne osobe na temelju čl. 2. Zakona, a obvezna je sastavljati financijska izvješća prema propisima o računovodstvu za male poduzetnike, prema odredbi čl. 21. Zakona. U članku 19. istog Zakona propisano je da je štedno-kreditna ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice