Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine br. 14/14.) stupio je na snagu je 6. veljače 2014. Međutim, zbog obveze primjene Uredbe Komisije (EU) br. 800/2008. od 6. kolovoza 2008. i propisa kojima se uređuje postupanje s državnim potporama, odredbe toga Zakona moraju se primijeniti pri utvrđivanju iznosa umanjenja porezne osnovice iskazane u prijavi poreza na dobit i prijavi poreza na dohodak za 2013. godinu, neovisno o datumu podnošenja tijekom 2014. godine. Temeljem navedenoga, Porezna uprava objavila je uputu o postupanju pri zaprimanju i obradi godišnjih prijava poreza na dobit i poreza na dohodak, te najvažnije promjene koje su propisane navedenim Zakonom.   Ova uputa objavljena je 19.02.2014., Kl.: 410-01/13-01/4419, a može se vidjeti klikom miša ovdje.   Registrirani korisnici mišljenja mogu pregledavati u cijelosti, printati i spremati u svoju cloud arhivu. Više o tome može se vidjeti klikom miša ovdje pod točkom 5.! ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.