Mišljenja.hr

Primjena valutne klauzule

Datum objave: 13.12.2000., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/00-01/727

Odredbama članka 8. stavak 1. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), propisano je da je osnovica PDV-a naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim PDV-a. Člankom 51. stavak 2. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 109/00.), propisano je da se naknadom za isporučena dobra smatraju svi iznosi koje je prodavatelj zaračunao - na..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak