Upit upućen Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva u vezi s primjenom propisa koji uređuju javnu nabavu i trgovački režim za maloprodaju automobila u Republici Hrvatskoj, koja je isti proslijedila Ministarstvu financija uz obrazloženje da Zakon o javnoj nabavi ne sadrži specifične odredbe u svezi s postavljenim pitanjima a da davanje mišljenja u svezi s primjenom Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila nije u njihovoj nadležnosti. U odnosu na sadržaj pojedinih pojmova koja navodite u Vašem upitu u cijelosti Vas upućujemo na određenja Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.). Navedenim kompleksom pravnih normi, koje imaju svoju opću svrhu, odnosno ratio, integralno se uređuju određenja temeljnih pojmova, predmeta oporezivanja, poreznog obveznika, nastanka porezne obveze, načina obračuna i plaćanja posebnog poreza, porezne osnovice i visine posebnog poreza i drugih bitnih porezno-pravnih odnosa.

I. Pitanja vezana za primjenu propisa koja reguliraju javnu nabavu Carinska uprava je dužna osigurati primjenu načela oporezivanja koja su propisana odredbama Općeg poreznog ...