Tražite očitovanje da li prekršajne odredbe Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) kojima je određeno izricanje novčane kazne za počinjenje prekršaja uz oduzimanje trošarinskih proizvoda isključuju primjenu odredbi čl. 21. st. 2. t. 3. Zakona o trošarinama ili se te odredbe međusobno nadopunjuju. Člankom 25. st. 1. t. 1. Zakona o trošarinama propisano je, između ostaloga, da obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada se utvrdi da su trošarinski proizvodi nezakonito proizvedeni, otpremljeni, primljeni, uvezeni, uneseni, kupljeni, prodani, držani, prevezeni, uporabljeni ili potrošeni, odnosno nezakonito pušteni u potrošnju. Navedenom odredbom normirano je da obveza obračuna i plaćanja trošarine, odnosno trošarinski dug nastaje i kao posljedica nepravilnosti, odnosno nezakonitog postupanja s trošarinskim proizvodima na teritoriju Republike Hrvatske te istu valja promatrati različito od slučajeva obveza obračuna i plaćanja trošarine u redovitom postupku, pri čemu je navedena doktrinarna postavka u normativno-sustavnom smislu uređena regulacijom Glave V. Zakona o trošarinama, odnosno propisivanjem posebno sistematiziranih i razrađenih odredbi u vezi s obvezom obračuna i plaćanja trošarine u redovitom postupku te obvezom obračuna i plaćanja trošarine kod nepravilnosti ...