Porezni obveznik iz dostavnog popisa dostavio nam je upit u vezi primjene posebnog postupka oporezivanja investicijskog zlata. Naime, porezni obveznik isporučuje zlatne kovanice koje se prodaju u numizmatičke svrhe za koje je imao pravo na odbitak pretporeza. Obzirom da prodaje komplet zlatnih kovanica koji se sastoji od kovanica koje se mogu smatrati investicijskim zlatom i od onih koje to nisu, postavljena su pitanja o pravu na odbitak pretporeza, odnosno ispravku pretporeza. Također, porezni obveznik zatražio je uvrštavanje sljedećih zlatnih kovanica:  10 KUNA, 20 KUNA, 500 KUNA i 1000 KUNA na popis zlatnih kovanica na koje se primjenjuje posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata u skladu s člankom 345. Direktive Vijeća 2006/112/EZ. U vezi s navedenim odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 113. stavka 1. točke 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se investicijskim zlatom smatraju zlatne kovanice: a) čistoće jednake ili veće od 900 tisućinki, b) iskovane poslije 1800. godine, c) koje trenutno jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi podrijetla i d) koje se uobičajeno prodaju po cijeni koja ne prelazi više od 80% vrijednosti zlata na ...