Prema navodima u vašem pismu, vaše Hrvatsko društvo sudskih vještaka (u daljnjem tekstu: Društvo), utemeljeno je kao udruga, na način propisan u Zakonu o udrugama. U skladu sa statutom Društva obavljate djelatnost izdavanja časopisa VJEŠTAK i obuku kandidata za sudske vještake osiguravanjem mentora, te tražite očitovanje glede primjene poreznih propisa na prihode koje stječete od tih djelatnosti, na koje nastavno odgovaramo. 1. Postavljate pitanje može li se Društvo baviti profitabilnom djelatnošću i ako može na koji način vodi poslovne knjige. Prema odredbi čl. 2., st. 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. U stavcima 7. i 8. istog članka propisano je tko nije obveznik poreza na dobit a, između ostalih, i udruge građana, nisu obveznici poreza na dobit. Iznimno ako udruge obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava može na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su udruge ili druge navedene osobe, obveznici poreza na dobit ...