Mišljenja.hr

Primjena odredbi Zakona o financijskom poslovanju na poslovne transakcije između osoba javnog prava

Datum objave: 10.12.2013., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 423-08/13-01/139

Nastavno na Vaš zahtjev u kojemu tražite potvrdu da li se Zakon o financijskom poslovanju primjenjuje na poslovne transakcije između osoba javnog prava međusobno ili se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima a vezano za primjenu Odjeljka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.), odgovaramo kako slijedi; Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi člankom 3. točkom 2. propisano je da ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak