1. UVOD Počevši sa danom 1.1.2010. godine na snagu stupaju propisi koji na novi način uređuju utvrđivanje osnovice poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV-a) pri uvozu dobara u tuzemstvo. Naime, člankom 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 87/09.) izmijenjena je odredba članka 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05. i 76/07.), slijedom čega je na novi način zakonski normirano određenje sadržaja osnovice PDV-a pri uvozu dobara u tuzemstvo. Također, odredbom članka 59. »novog« Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 149/09.) podrobnije je uređena primjena odredbe članka 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koja na zakonskoj razini propisuje sadržaj osnovice PDV-a kod uvoza. 2. OSNOVICA PDV-A PRI UVOZU S obzirom na navedeno, počevši sa danom 1.1.2010. godine, utvrđivanje osnovice PDV-a pri uvozu uređeno je na novi način i to: – odredbom članka 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09. i 94/09.), te – odredbom članka ...