Zaprimili smo upit društva "A" d.d. u kojem se traži mišljenje u svezi primjene odredbi Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću (Narodne novine br. 38/10., 130/10. – u nastavku: Pravilnik) koje reguliraju uvjete i način stavljanja u uporabu automata za igre na sreću, na koji u nastavku odgovaramo. Odredbom članka 62. stavak 6. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09. – u nastavku: Zakon) propisano je da automati i stolovi koji se prvi put stavljaju u uporabu ne mogu u trenutku stavljanja u uporabu  biti stariji od godinu dana od dana njihove proizvodnje. Odredbom članka 8. stavak 7. Pravilnika propisano je da se u uporabu ne mogu stavljati automati koji su bili uskladišteni duže od deset mjeseci. Ovaj rok teče od dana popisa završnog stanja brojčanika, a kod uvoza automata od datuma na uvoznoj carinskoj deklaraciji. Nadalje je odredbom članka 5. Pravilnika reguliran postupak koji se mora provesti prilikom prodaje automata i stolova za igre na sreću. Iz navedenih odredbi Zakona i Pravilnika, kao i iz činjenice da je društvo "A" d.d prestalo s radom ...