Dana 1. siječnja 2010. godine stupio je na snagu novi Zakon o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09. - dalje u tekstu: Zakon). Ubrzo nakon primjene novoga Zakona uočena je problematika u različitom shvaćanju odredbi članka 69. kojim se regulira priređivanje nagradnih igara. Praćenjem područja priređivanja nagradnih igara primijećeno je da pojedini priređivači i nadalje žele priređivati razne vrste igara pod različitim naslovima (natjecanje, kviz, igra spretnosti i vještine, pitalice....). Nadalje, pojedini priređivači postavljaju upite vezane uz članak 69. stavak 3. Zakona kojim se definira priređivanje društvene igre znanja kviz, a naročito u dijelu "obvezno prisustvovanje sudionika mjestu priređivanja kviza" i "odvijanje kviza pred javnošću". Člankom 69. stavak 1. Zakona propisano je da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri. Odredbama članka 69. stavka 3. Zakona propisano je da se nagradnom igrom ne smatraju društvene igre znanja (kvizovi). Društvena igra znanja (kviz), u smislu ovoga Zakona ...